Ledercoaching

Ledercoaching

....få dybere indsigt i dine egne motiver, interesser og intentioner


Resultatet vil ses ved, at du manøvrerer med større overblik, intuition og gennemslagskraft - som leder, som privatperson og som menneske.


Gennem et langsigtet ledercoaching forløb hos Albæk opnår du således en permanent personlig indsigt, som du kan trække på resten af livet.


Coaching er en regelmæssig samtale – et partnerskab mellem coach og leder.


Når det er effektivt, er der tre elementer til stede i coachingsamarbejdet:

Erkendelse – indsigt i egne motiver, interesser og intentioner.


Commitment – villigheden til at lære om sig selv og ens blinde områder – og til vedholdende at stille spørgsmål til sig selv


Handling – at omsætte indsigt og erkendelse til handling og resultat


Én af de vigtigste forudsætninger for, at du som leder oplever, at coaching samtalen har gjort en forskel er, at du har fået en række nye erkendelser som ikke var der før samtalen.


Hos Albæk anvender vi Personanalyse værktøjet OPQ, som er et dybdegående værktøj og kan underbygge, hvem du er som leder.


Mest almindelige formål og emner en leder eller direktør ønsker at fokusere på i et ledercoaching forløb er            (i uprioriteret rækkefølge):


 • at forbedre den eksisterende organisationskultur - mere nytænkning, ansvar og effektivitet
 • at finde bedre måder at håndtere stress, øge effektiviteten og leve et liv i balance
 • at skærpe evnen til at inspirere, skabe tillid og motivation blandt kolleger, medarbejdere og netværk
 • at styrke personlig gennemslagskraft og offentlige fremtoning
 • at få feedback på idéer, tanker og projekter
 • at få udviklet, formuleret og finjusteret visionen
 • at blive stimuleret i sit lederskab
 • at skabe større overblik, klarhed og handlekraft
 • at udarbejde en personlig karriereplan
  - en plan til at styre efter og skabe tydelighed i sit lederskab


3 tips der styrker dine lederkompetencer

LEDERSKAB

Som leder driver du ikke kun et bestemt område. Du leder også et team, der hver eneste dag er med til at løfte de mange opgaver, der holder virksomheden i gang.

Men hvor mange tanker har du om det at være leder? Som leder motiverer og inspirerer du dit team. Det er et ansvarsområde, som ikke altid får opmærksomhed – selvom de menneskelige ressourcer i virksomheden er nogle af de vigtigste medspillere på vejen mod en stærk og sund forretning.

Noget af det, der kræver de bedste lederkompetencer er forandring, og der kan være mange grunde til forandring i en virksomhed: generationsskifte, nye teknologiske tiltag, ny strategi etc.

Hvis dit team ikke kan se meningen med det eller deres rolle i det, har de svært ved at finde fodfæste i forandringen.

Derfor er lederskab især vigtigt, når du implementerer nye tiltag.

Et succesfuldt udfald afhænger af, om du får medarbejderne med på rejsen.


Hjertet i din virksomhed - dine værdier

At have klare værdier hjælper dig med at sikre, at alle dine medarbejdere arbejder

mod de samme mål. De understøtter virksomhedens vision og skaber kulturen.

Derfor skal du som leder eller lederteam tilpasse disse værdier.

Hvordan kan du opbygge stærke teams, levere resultater og fremme innovation,

hvis du ikke har defineret og deler dine værdier med dine medarbejdere?

Dine værdier former din virksomhedskultur og påvirker din forretningsstrategi.

De hjælper dig med at skabe et formål, forbedre medarbejdernes samhørighed og

skabe engagement på arbejdspladsen. Ikke overraskende spiller dine værdier også

en kritisk rolle i forhold til, at tiltrække de rigtige medarbejdere.

Opbyg en stærk forretning ved at opbygge en virksomhedskultur, der afspejler dine

værdier.


HVAD SIGER KUNDERNE

Øget bevidsthed

“Jeg har benyttet mig af Dorthes kompetencer ifm. afklaring af jobmål samt rejsen dertil. For mig har det været en utrolig givende og spændende proces, hvor vi i fællesskab via professionel dialog og sparring fik synliggjort, hvilke områder som er givende og dermed motiverende for min profiltype. Denne øgede bevidsthed omkring mine arbejdsmæssige energier var i højt omfang medvirkende til, at mit jobskifte blev en udbytterig rejse, hvor jeg fremadrettet har fået tilegnet mig gode og relevante værktøjer i min videre færd. Mine varmeste anbefalinger går derfor til Dorthe, og jeg håber at andre vil benytte sig af hendes gode egenskaber som coach.

Jimmy Eskerod

- Ejer, Eskerod & Skovbøll

En rød tråd

“Hvad skal du gå hjem og gøre nu (specifikt). Man bliver fastholdt på dette ved næste møde.

At du går tilbage og samler op, man bliver konfronteret med det du sagde på første møde også til sidst."


Flemming Jensen

- Landmand, Højgaard

Tydelig lederprofil

At jeg fik hjælp til at konkretisere og synliggøre min personlige og faglige kompetencer.
At jeg fik øje min min tydelige lederprofil og mine mange opgaver og ikke mindst uformel position som leder
At finpudse mit CV

Lene Berring

- Leder Frederikshavns kommune

Meget konkret

Meget konkret - godt med forberedelse til samtaler. Super gennemgang af CV og Linkedin." 

Hanne Laursen

- Assisterende leder, Botilbud Nord

Et andet syn på tingene

Et andet syn på tingene. Udfordrende opgaver der sætter tanker i gang."

Linda Hornstrup

- Afdelingsleder, Tingstrup Skole

Efficient & Creative

This coaching experience with Dorthe has been a fantastic journey towards letting my best skills shine and working in improving my weaknesses. The tools she has given me have played a key part in my professional development. After this coaching, I can move to the next level in my career but most importantly - I am a better version of myself. Thanks Dorthe." 

Alaitz Etxebarria

- Head of sales and marketing, Fesia Technology

Erfaring

"Vi taler samme sprog og har god kemi. – Jeg nyder godt af min coach's store erfaring."

Jørn H. Kristiansen

- Ejer, Quality Projects

Executive Coaching - Ledercoaching - Albæk